Media

Ewa Filipkowska

(wykład, sesja, audycja)

Sesje audio “Powrót do Portalu Serca”

(w stanie lekkiej/świadomej hipnozy)

Artykuły Ewy Filipkowskiej

(serce, świadomość, umysł, psychosomatyka, kreatywność)

Artykuły Beaty Driady Jeleniewicz

inspirowane sesjami “Powrót do Portalu Serca”