Jak działa umysł na różnych poziomach częstotliwości

Ludzki umysł jest wspaniałą, zadziwiającą i skomplikowaną maszyną. Zwłaszcza w odniesieniu do pracy w stanie relaksu, ważne jest by zrozumieć i nauczyć się rozróżniać poszczególne jego stany.

Istnieją dwie główne części ludzkiego umysłu

Umysł świadomy
Jest to analityczna i krytyczna część naszego mózgu, która steruje naszą uważnością czy świadomością w dowolnym momencie. Jest to końcowy punkt procesu przetwarzania odpowiedzialnego za nasze decyzje, działania lub reakcje
w życiu codziennym, których jesteśmy świadomi.

Umysł nieświadomy
Jest to "głębsza" część umysłu, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie tysięcy spraw w jednym czasie i za przechowywanie wszystkiego, czego doświadczyliśmy w naszym życiu przy zachowaniu różnych stopni ważności. Działa jak rodzaj "autopilota", a my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że robi tak wiele. W związku z tym jest podobny do dysku twardego komputera, który przechowuje informacje dostępne dla innych części komputera / umysłu.

(Wiele uznanych instytucji i badaczy odnosi się także do "umysłu nieświadomego", który zazwyczaj zajmuje się regulacją automatycznych procesów ciała fizycznego)

Cztery stany umysłu:

Umysł działa w 4 dominujących stanach lub częstotliwościach fal mózgowych.

Stany te są klasyfikowane w zależności od szybkości zmian dominujących sygnałów fal mózgowych z jednego punktu neurologicznego do drugiego w dowolnym momencie. Ta częstotliwość jest mierzona w hertzach [Hz], a dane są otrzymywane przy użyciu elektrokardiogramu (EEG).

1. Beta

To stan, w którym nasz umysł zwykle funkcjonuje w codziennym życiu. W takim stanie mamy w pełni świadomą uwagę
i zauważamy wszystko wokół nas, zazwyczaj pracuje tylko jedna strona mózgu. Częstotliwość fal mózgowych charakteryzująca stan Beta to 15 do 40 Hz (cykli na sekundę). Wyższe częstotliwości beta zazwyczaj oznaczają stres, niepokój i "gorączkowe myślenie", ponieważ świadomy umysł staje się niepewny i reaguje błędnie w danej sytuacji. Wysoka częstotliwość fal mózgowych beta oznacza również nadciśnienie tętnicze, zwiększoną częstość akcji serca, zwiększenie przepływu krwi, zwiększenie produkcji kortyzonu i zużycia glukozy. Ogólnie mówiąc, jeśli obawiasz się o swoje zdrowie, to nie chcesz doświadczać wysokiego stanu beta zbyt często. (Poniżej podano niektóre techniki pomagające
w jego obniżeniu).

2. Alfa

Łagodny stan marzeń lub lekki stan relaksacyjny. Działanie w Alfa można pokazać na przykładzie prowadzenia samochodu i krążenia nim jednostajnie po okolicznym terenie albo zauroczenia czytaną książką w taki sposób,
że zatraca się świadomość tego, co dzieje się wokół. Także medytacja ma zwykle na celu osiągnięcie stanu Alfa
i działania mózgu w zakresie częstotliwości pomiędzy 9 a 14 Hz. Alfa jest charakteryzowana jako częściowa świadoma uważność z przeważającą częścią podświadomości w tym samym czasie. Korzystnie jest wchłaniać informacje
w stanie alfa, uważa się ten stan za wysoce pożądany do bardziej efektywnego studiowania. Alfa pozwala na wykorzystanie do przetwarzania większej części lewej strony mózgu.

Stan Alfa jest dla nas bardzo ważny, ponieważ umożliwia pełniejszy kontakt z podświadomością. Bardzo ważne jest to, że dla dziecka jest to stan naturalny, gdy tymczasem dla człowieka dorosłego dominującym stanem świadomości jest stan Beta, a Alfa to stan relaksu. Dziecko będąc większość czasu w dominacji fal mózgowych Alfa chłonie informacje jak gąbka, przyjmując wszystko dosłownie i bezkrytycznie, szczególnie jeśli informacje pochodzą od osób ważnych w życiu dziecka i uznanych za autorytet oraz w sytuacjach wyzwalających duży ładunek emocjonalny. Dziecko koduje wszystko, co jest w jego otoczeniu, jako trwały zapis na "dysku" jego podświadomości. Później już w wieku dorosłym zapisy te są
w sposób nieuświadomiony odtwarzane. Praca w stanie relaksu/hipnozy daje bezpośredni dostęp do "archiwów" naszego podświadomego umysłu oraz możliwość ich zmiany.

3. Theta

Głęboka relaksacja, podczas której świadomy umysł jest w większości „wyłączony”, a umysł podświadomy rozkwita. Zazwyczaj sen, śnienie i bardzo głęboka relaksacja charakteryzują ten stan. Theta obrazuje fale mózgowe
o częstotliwości 5 do 8 Hz i jest stanem, w którym idee, wizualizacje i sugestia mają większą możliwość dotarcia do podświadomości, a sama świadomość mniej rejestruje to, co się dzieje wokół nas.

4. Delta

Skrajnie głęboka relaksacja/sen, podświadomość panuje w całości. Delta jest doświadczana jako najgłębszy sen,
w którym jednocześnie, co jest interesujące i dowiedzione, procesy odzyskiwania i regeneracji w ciele fizycznym zaczynają przebiegać na podwyższonym poziomie. Możesz być w stanie Delta na jawie, jeśli znajdujesz się
w zaawansowanej medytacji. Stan ten jest również związany z doświadczeniami „kundalini”. Deltę charakteryzują zwolnione fale mózgowe o częstotliwości 1 do 4 Hz. Warto zaznaczyć, że wysoce wyszkoleni hipnoterapeuci, którzy potrafią przenieść pacjenta do stanu Delta, potrafią jednocześnie użyć hipnozy jako zastępstwa dla znieczulenia anestezjologicznego podczas różnych zabiegów chirurgicznych, co zostało medycznie i naukowo udokumentowane przy wielu okazjach.

Przechodzenie między różnymi stanami

Chociaż ludzki umysł naturalnie przełącza się pomiędzy swoimi różnymi stanami w zależności od aktualnego otoczenia, sytuacji, ludzi, czy zdarzeń spotykających jego posiadacza, to jest także możliwe sztuczne pobudzanie mózgu do wejścia na różne poziomy pracy. Skrajnym przykładem jest udział w ciężkim wypadku lub poważne uszkodzenie ciała – w takiej sytuacji ludzie czasem wchodzą w stan śpiączki. Jest to sposób, w jaki mózg reaguje w nadzwyczajnej sytuacji po to, aby przez automatyczne przeniesienie do najgłębszych obszarów Delta rozpocząć zintensyfikowany proces regeneracji ciała fizycznego, uchronić przed skutkami traumy i powrócić do zdrowia umysłowego. To bardzo dobry przykład naturalnej odpowiedzi mózgu na sytuację, w której dla instynktownej ochrony spowalnia on aktywność fal mózgowych.

Z drugiej strony możemy sami sztucznie wywołać zmiany w stanie umysłu zarówno w pozytywnym, jak i niekiedy negatywnym celu. Występujący na scenie hipnotyzerzy często wywołują nagłą zmianę w częstotliwości pracy mózgu jakiejś osoby wprowadzając ją w stan Teta dla rozrywki. Chociaż wielu ludzi uważa coś takiego za zabawne, to pokazuje to potęgę hipnozy, jednak prócz wywoływania uśmiechu nie ma żadnego rzeczywiście pozytywnego celu. Jest wiele przykładów nieodpowiedzialnego użycia tych technik do masowych manipulacji i stanowią one naganne wykorzystanie czegoś, co w tak potężny sposób może pomóc
w dokonaniu pozytywnych zmian.

Jest wiele sposobów sztucznego wprowadzenia osoby w różne zakresy częstotliwości pracy mózgu. Może to być wyżej wspomniana hipnoza, oraz medytacja, muzyka i dźwięki, masaż, narkotyki, alkohol, joga, pilates, gry video, telewizja, prowadzenie samochodu, czytanie i wiele innych. Sposób taki może być w istocie bardzo użyteczny, a przyswojenie najlepszej metody obniżenia umysłowej aktywności do stanu Alfa, Theta, a nawet Delta może przynieść szereg korzyści emocjonalnych, mentalnych i fizycznych. Na przykład medytacja jest metodą przydatną w osiąganiu lekkiego stanu Alfa.

W stanie tym można świadomie przetwarzać informacje i auto sugestie, aby pomóc w zmianie uczuć i emocji. Muzyka
i dźwięki takie jak dudnienia różnicowe (binaural beats), szum biały, rytm theta, nagrania natury czy inne indukujące trans wolno powtarzalne dźwięki mogą pomóc przezwyciężyć bezsenność i poprawić jakość snu, przeprowadzić medytację i osiągnąć głęboki relaks w sferach Alfa, Theta, a czasem Delta.

Dowiedziono, że codzienny głęboki relaks jest korzystny dla ciała i umysłu! Poprawia jasność umysłu, koncentrację, zdrowie, a także podwyższa dobre samopoczucie umysłowe, fizyczne i emocjonalne.

Powszechnie wiadomo, że ciągły stres i praca w wysokich poziomach Beta albo brak prawdziwego relaksu i osiąganie stanów Alfa i Theta jedynie podczas kilku godzin snu, doprowadza do nieosiągania optymalnego poziomu zdrowia emocjonalnego i fizycznego. Ciągła podobna sytuacja może mieć znaczący wpływ na ogólny stan zdrowia.

To ważna informacja. Dlatego jeśli jesteś ciągle zajęty, zestresowany albo znajdujesz się w warunkach, które nie pozwalają osiągać stanu głębokiego relaksu, to ogromnie zyskasz stosując wyżej wymienione techniki pomagające obniżać częstotliwość fal mózgowych i znaleźć się w stanie relaksacji. To może pomóc odmienić życie na lepsze
w sposób wydający się do tej pory niemożliwym.

Opracowano na podstawie artykułu ze strony Mind Motivations