Serce a nauka:

Dopiero teraz nauka zaczyna odkrywać to, co w starożytnych tradycjach duchowych znane było od tysięcy lat. Żyjemy w świecie, w którym nauka jest dla wielu ludzi jedynym niepodważalnym autorytetem, jednak tak jak dzieje się to
w przypadku fizyki kwantowej, wkracza ona dziś w obszary, które do niedawna zarezerwowane były jedynie dla mistyków, szamanów lub szaleńców.

Przyjrzyjmy się więc badaniom Instytutu Matematyki Serca (Institute of HeartMath Research Center w Boulder Creek
w Kalifornii),
która to organizacja od 19 lat bada psychofizjologię stresu, emocji oraz interakcje pomiędzy sercem
a mózgiem.

To co wykazały badania, stało się przełomem w postrzeganiu roli jaką odgrywa serce w naszym życiu. „Serce jest nie tylko najpotężniejszym ośrodkiem w ciele, ale także najbardziej inteligentnym organem posiadającym zdolność przeczucia przyszłości." To właśnie serce, jako pierwszy organ w ciele, przewiduje charakter mającego nastąpić wydarzenia, reagując już na 6 sek. wcześniej zanim pojawi się ono w świecie fizycznym. Inaczej mówiąc, nasze serce ma umiejętność przewidywania przyszłości. W porównaniu do wszystkich innych narządów, serce wytwarza największe i najsilniejsze pole energii i jest ono 100 razy silniejsze elektrycznie oraz do 5 tys. razy silniejsze magnetycznie od mózgu.

Informacja ta jest bardzo istotna, ponieważ pola elektryczne i magnetyczne składają się na rzeczywistość, w które żyjemy, czyli pole elektromagnetyczne.

Instytut HeartMath w styczniu 2008 roku rozpoczął realizację dość niezwykłego projektu naukowego. Projekt nazywa się obecnie "Global Coherence Inintiative" i ma na celu zbadanie wzajemnego oddziaływania pola elektromagnetycznego serca, mózgu i pola magnetycznego Ziemi oraz zjawisk fizycznych, które pojawiają się na skutek wzajemnego oddziaływania tych trzech pól. W badaniach tych udowodniono wzajemne powiązania pomiędzy polami elektromagnetycznymi serca, mózgu i polem magnetycznym Ziemi. Okazało się, że silna, zbiorowa uczuciowa intencja posiada wymierny wpływ na ziemskie pole magnetyczne. Inaczej mówiąc, ludzie mają moc zmieniania swojej rzeczywistości.

Serce emituje pole elektromagnetyczne w zależności od naszych emocji i ma ono średnicę od dwóch i pół do trzech metrów, czyli sięga daleko poza nasze ciało a jego oś umiejscowiona jest w samym środku serca. To pole elektromagnetyczne kształtem przypomina torus, czyli swoisty pączek z dziurką w środku. To właśnie torus, uznawany jest za najbardziej pierwotną formę istniejącą we wszechświecie.

Na poniższym rysunku przedstawione jest elektromagnetyczne pole toroidalne, wychodzące z sekretnej przestrzeni serca, w której zawiera się jeszcze mniejsze pole toroidalne. Obydwa pola ześrodkowane są na tej samej osi.

"Pole elektromagnetyczne serca - jak dotąd najsilniejsze "rytmiczne pole" produkowane przez ludzkie ciało - nie tylko otacza każdą naszą komórkę lecz rozciąga się poza ciałem we wszystkich jego kierunkach." [Źródło: HeartMath]

Serce posiada system neuronów, które odpowiadają za krótkotrwałą i długotrwałą pamięć, zaś ich sygnały wysyłane do mózgu wpływają na nasze doświadczenia emocjonalne. Serce wysyła więcej informacji do mózgu niż mózg do serca. Ogromnym zaskoczeniem dla świata medycznego było odkrycie, że serce posiada swój własny mózg.
To prawdziwy mózg składający się z komórek mózgowych.
Jest to odkrycie, które potwierdza ostatecznie słowa tych, którzy od wieków mówili i pisali o inteligencji serca.

Wszystkie powyższe informacje pochodzą z Institute of HeartMath.

Przytoczmy również to, co mówi na temat serca naukowiec i nauczyciel duchowy Gregg Braden: „Nasze serce dosłownie posiada własny mózg zwany neuro-inteligencją. Ta inteligencja serca, którą rozumieli nasi przodkowie, nadaje nowe znaczenie roli ludzkiego serca w naszym obecnym życiu. Chodzi tu o wewnętrzne doświadczenie skupienia się na sercu, które pozwala nam wpływać na zmiany dookoła nas. Sygnał elektryczny między sercem
a mózgiem jest kluczem do zrozumienia ich relacji.

Gdy doświadczamy stanu zwanego koherencją, odpowiadającą 0.10 Hz czyli 0.10 cykli na sekundę, doświadczamy uczuć, które powodują iż ta koherencja staje się optymalna. Innymi słowy sygnał wysyłany z serca do mózgu jest idealny. Wtedy właśnie wzmacnia się nasz system immunologiczny a nasz mózg uwalnia sprzyjające życiu związki chemiczne, które powodują samoleczenie. Nasze hormony DHEA związane ze starzeniem zwiększają się wtedy o 100%. Będąc w stanie koherencji emanujemy nią na zewnątrz a inni zaczynają odczuwać to samo tylko dlatego, że znajdują się w tym polu, nawet nie będąc tego świadomi."

Serce a duchowość:

Drunvalo Melchizedek w swojej książce „Życie w przestrzeni serca” pisze: "Święta przestrzeń serca, nazywana czasem świętą komnatą serca, jest ponadczasowym wymiarem świadomości, w którym wszystko jest możliwe, tu i teraz.” Nawiązania do tego sekretnego, szczególnego miejsca w sercu można odnaleźć w starożytnych pismach oraz
w tradycji ustnej na całym świecie.

D. Melchizedek pisze również: ”Odkryłem dwa istotne aspekty tego pola toroidalnego. Po pierwsze, może ono służyć jako brama do sekretnej komnaty serca. (...) Drugi aspekt wiąże się z mniejszym torusem wewnętrznym. (...)
Święta przestrzeń serca powstaje podobnie jak torus wewnątrz większego torusa. (...) Jestem przekonany,
że elektromagnetyczne pole toroidalne powstaje w świętej przestrzeni serca oraz, że przechodzi przez to miejsce. (...)"

Bardzo piękny opis serca można również znaleźć na stronie Grzegorza Kaźmierczaka: ”Serce da ci prostotę odpowiedzi, umysł da Ci niezliczone komplikacje, teorie, techniki. Serce da nam Prawdę na miarę naszej gotowości jej czerpania. Warto być tą Prawdą, wyzwolonym z umysłu, czyli oświeconym. To proste wyjście z „cudownej” niewoli umysłu (…) Serce to centrum, to super komputer, to galaktyczne przejście. Jakakolwiek droga rozwoju człowieka w prawdzie, wiedzie przez serce. Taka droga jest drogą prostą, bez efektów iluzji wokół Wam oferowanej.”

W sercu energetycznym zawiera się jaźń, która dociera do wszystkich wymiarów – zarówno fizycznych jak
i niefizycznych. Najlepszym, co możemy zrobić, to odwrócić swoją uwagę od zdobywania informacji oraz wiedzy
i zacząć działać z serca wobec siebie samych, a także wobec innych. Ten stan fizycy kwantowi określają jako stan geniuszu, w którym następuje automatyczna synchronizacja półkul mózgowych, wzrasta nasz iloraz inteligencji
i uaktywnione zostają zmysły parapsychiczne takie jak jasnowidzenie, jasnosłyszenie i jasnoczucie. W owym stanie zyskujemy dostęp do innych wymiarów, czucia, widzenia i słyszenia ponadzmysłowego.

Jeśli nasi nauczyciele byliby w obecnym czasie gotowi na pracę wykraczającą poza paradygmaty przeszłości,
to polegałaby ona na uczeniu nas jak nawiązać kontakt z naszą głębszą, nieśmiertelną jaźnią, która obleczona
w miłość, mądrość i cierpliwość czeka aż zaczniemy wykorzystywać dary duchowe umieszczone przez nią w naszym sercu.

Połączenie nauki i duchowości:

Jak wspomniano powyżej, serce posiada swoją własną inteligencję. Na polu neurokardiologii naukowcy odkryli, że serce posiada swój własny wewnętrzny układ nerwowy, a także sieć komórek mózgowych z ponad 40 tysiącami neuronów. Mówiąc dosłownie, możemy myśleć swoim sercem. Jest to prawdziwie inteligentny instrument. Serce spełnia również rolę gruczołu hormonalnego, wytwarza i wydziela ono liczne hormony i neuroprzekaźniki, które w znacznym stopniu wpływają na funkcjonowanie mózgu i ciała. Jednym z tych hormonów jest oksytocyna, nazywana również hormonem miłości i związków. Naukowcy zaobserwowali, że pole elektromagnetyczne otaczające serce ma ogromny wpływ nie tylko na nas, ale również na tych, którzy znajdują się w naszym otoczeniu. Badania udowodniły, że serce jest głównym elementem naszego systemu emocjonalnego. Żyj z serca, ponieważ to właśnie serce stanowi centrum świadomości jedności, podczas gdy mózg jest centrum świadomości dualnej. Bardzo wiele krzywdy przyniósł ludziom fakt, iż wszystkie decyzje zaczęliśmy podejmować w mózgu. To przesuniecie świadomości, którego teraz doświadczamy jest przesunięciem naszej uwagi z umysłu z powrotem do serca. Polegając na uczuciu w naszym sercu ponownie poznajemy wszechświat i bezwarunkową miłość do wszystkich i wszystkiego. To dlatego serce jest teraz tak ważne. Życie z serca to sposób powrotu do naszej wewnętrznej boskości.