Sesja dla młodzieży

TERAPIA DZIECI STARSZYCH I NASTOLATKÓW

W jakich przypadkach wskazana jest terapia?

Jak pokazują statystyki, coraz więcej nastolatków cierpi na depresję młodzieńczą. Okres dojrzewania to czas trudny emocjonalnie. Z tego powodu często staje się okresem eksperymentowania z używkami – narkotykami, dopalaczami, czy alkoholem. Dzieci wyjątkowo wrażliwe, bardziej wycofane, „inne” a więc przez otoczenie niezrozumiane a co się z tym wiąże nieakceptowane, narażone są w większym stopniu na uzależnienie od mediów społecznościowych, gier, ponieważ uciekają w jedyny, postrzegany przez nich jako bezpieczny dla nich świat – świat nowoczesnych technologii. Coraz częściej też słyszymy o problemie cyberprzemocy. Kompleksy pod względem wyglądu fizycznego i niskie poczucie własnej wartości mogą prowadzić do wystąpienia zaburzeń odżywiania. Nieustannie poddawanie ocenie i porównujące się do wyidealizowanych postaci idoli, lub youtuberów, czują się nie dość dobre, nie dość atrakcyjne i jedynym sposobem w jaki potrafią ten stres i frustrację odreagować jest bunt i walka, szczególnie z osobami, które nigdy ich nie odrzucą, a które są najbliżej niego, czyli z własną rodziną.

Nagromadzenie się trudności w życiu nastolatka, z którymi nie potrafi on sobie poradzić bez dodatkowego wsparcia, może skutkować pojawieniem się epizodów samookaleczenia lub prób samobójczych. Warto zauważyć, że każde z wymienionych potencjalnych zagrożeń okresu dojrzewania łączy się z depresją, która jest przyczyną lub skutkiem pozostałych.

Umiejętności jakie nabywacie w trakcie warsztatu:
  • poprawienie jakości komunikacji
  • lepsze zrozumienie siebie nawzajem
  • zmniejszenie ilości napięć w związku i rodzinie
  • umiejętność świadomego i spokojnego rozwiązywania konfliktów
  • nauka dbania o siebie i swoje potrzeby
  • zdrowa umiejętności dbania o innych
  • zidentyfikowanie przeszkód na drodze ku zrozumieniu i jedności
  • stworzenie wspólnej wizji i planu na związek i relacje w rodzinie
  • zwiększenie pewności siebie w każdym obszarze życia
Umiejętności jakie nabywacie w trakcie warsztatu:

Oznaki dojrzewania, które mają prawo zaniepokoić rodziców w zachowaniu nastolatka?

Okres nastoletni i to czy dziecko zostanie w tym czasie wsparte, może okazać się kluczowe w odniesieniu do reszty jego przyszłego życia. Zaawansowane narzędzia terapeutyczne używane do pracy z nastolatkami są w stanie w zasadniczym stopniu poprawić komfort ich życia, wyciszyć je, odbudować poczucie własnej wartości i nauczyć sposobów radzenia sobie z emocjami, rówieśnikami i codziennymi trudnościami. Umiejętności te w sposób bezpośredni przełożą się na dobrą relację z samym sobą i ze światem.

Terapia dzieci do 18 roku życia odbywać się może wyłącznie za zgodą rodziców.