Terapia „Powrót do Portalu Serca” dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z sesji online.

INTENCJA

Jednym z głównych zadań procesu „Powrót do Portalu Serca” jest skorzystanie z głębokiego stanu relaksu (stan Alfa lub Theta) w celu uwolnienia podświadomych, głęboko nas obciążających wspomnień i programów, które rządzą naszym życiem. Programów z obecnego życia, programów pokoleniowych, czasem również z poprzednich wcieleń. Zapisy te w sposób negatywny, bywa że destrukcyjny oddziałują na naszą rzeczywistość. Ograniczają nas i powodują, że nie jesteśmy w stanie korzystać z naszej mocy oraz potencjału, nawet ich sobie nie uświadamiając.

Będąc nieustannie pod ich wpływem czujemy, że życie nie ma głębszego sensu, nic się nam nie udaje, chorujemy, jesteśmy zestresowani, problemy nas przerastają, a w naszym życiu nie ma pasji ani radości.
Pierwszym krokiem jest zamiana programów negatywnych na pozytywne, które będą nas wspierały i nam służyły. Należy jednak pamiętać, że „program” to tylko program i nawet ten pozytywny ma zawsze swoje ograniczenia. Praktykując zaś wchodzenie w przestrzeń serca, jesteśmy w stanie dojść do punktu, gdzie znajdujemy się poza wpływem i zasięgiem jakichkolwiek programów.

CEL PROCESU


Celem terapii „Powrót do Portalu Serca” jest skontaktowanie się z naszym Prawdziwym Ja, naszym boskim aspektem, z tą mocą, która spowodowała, że znaleźliśmy się tutaj, by wnieść w rzeczywistość tej planety coś unikalnego, co tylko my mamy do zaoferowania. By móc się z nim połączyć, odłączamy się od narzuconej nam ego osobowości – wykreowanej w celu zaspokajania wszystkich społecznych wymogów (zasad, programów, oczekiwań, wierzeń). Wewnętrzna prawda leży w głębi nas i czeka na odkrycie. Dlaczego bywa, że wielu z nas nie potrafiło się z nią połączyć?

Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że do tej pory w to nie wierzyliśmy. Wmówiono nam, że prawda istnieje poza nami, a „prawda o prawdzie” jest taka, że każdy z nas bez wyjątku ma do niej nieustanny dostęp. W swojej najgłębszej istocie jesteśmy

Umiejętności jakie nabywacie w trakcie warsztatu:
  • poprawienie jakości komunikacji
  • lepsze zrozumienie siebie nawzajem
  • zmniejszenie ilości napięć w związku i rodzinie
  • umiejętność świadomego i spokojnego rozwiązywania konfliktów
  • nauka dbania o siebie i swoje potrzeby
  • zdrowa umiejętności dbania o innych
  • zidentyfikowanie przeszkód na drodze ku zrozumieniu i jedności
  • stworzenie wspólnej wizji i planu na związek i relacje w rodzinie
  • zwiększenie pewności siebie w każdym obszarze życia
Umiejętności jakie nabywacie w trakcie warsztatu:

Boską Emanacją Miłości. Zapomnieliśmy o tym Kim Naprawdę Jesteśmy. Jednym z wielu powodów jest nasze wychowanie oraz edukacja, w wyniku której od wczesnego dzieciństwa programowani byliśmy w wierze, że coś jest z nami nie w porządku a wszelka wiedza leży na zewnątrz nas. Ma na to wpływ również ogromna presja, która zmusza nas do podejmowania wyłącznie racjonalnych decyzji, każąc nam zupełnie ignorować to, co czujemy w sercu. Żyjemy w społeczeństwie, które nie zachęca i nie uczy nas do korzystania
z intuicji i subtelnych odczuć, które są naturalnym kompasem każdego człowieka.

OGÓLNY OPIS PROCESU

Podczas spotkania osoby korzystające z sesji mają możliwość dotarcia do swojej wewnętrznej wiedzy, do której trudno jest im uzyskać dostęp w normalnym stanie aktywności mózgu „Beta” (w stanie Beta nasz umysł operuje w częstotliwości fal mózgowych pomiędzy 15 a 40 Hz cykli na sekundę). Jest to stan naszej pełnej świadomości i uwagi.
W stanie relaksu „ Alfa” lub „Theta”, w którym znajdujemy się podczas tego procesu, cykle fal mózgowych obniżają się do poziomu od 5 do 14 Hz.

W tej fazie nasza prawa półkula mózgu odpowiedzialna za uczucia, kreatywność, pasje, wrażliwość i intuicję zostaje uaktywniona, natomiast nasz świadomy umysł jest wtedy zdecydowanie mniej aktywny. Innymi słowy, odpuszcza swoją kontrolę.
Podczas spotkania mamy możliwość dotarcia do swojej wewnętrznej prawdy, w odczuciu której często przeszkadzała nam ogromna plątanina różnorodnych myśli, powodująca iż trudno nam wejść w wewnętrzną ciszę. To Ty sam docierasz do blokujących Cię doświadczeń i tego co stanowi dla Ciebie przeszkodę. Doświadczając Połączenia z Sercem nasza prawa półkula mózgu odpowiedzialna za uczucia, kreatywność, pasje, wrażliwość i intuicję zostaje uaktywniona, natomiast nasz podświadomy umysł odpuszcza swoją kontrolę. Dzięki temu nasze Serce wchodząc w swoją naturalną koherencję wysuwa się na pierwszy plan.

3 ETAPY PROCESU „Powrót do Portalu Serca”

Cały proces składa się z 3 etapów. Każdy z nich wymaga pełnej i otwartej współpracy z terapeutą.
Pierwszy z nich to rozmowa, w której dotykamy zagadnień dotyczących historii życia, jego bardzo ważnych momentów, zdarzeń traumatycznych, codziennych zmartwień a także wewnętrznych obaw i lęków. Wydarzenia z naszej przeszłości stanowią treść podświadomych programów sterujących naszym życiem, których wpływ na poziomie świadomym trudno jest nam przezwyciężyć.
Rozmawiać będziemy również na temat tego, co stanowi w życiu największy problem, a także na temat chorób i dominujących objawów fizycznych. Ta rozmowa jest bardzo ważna dla osiągnięcia sukcesu całej sesji. Uzyskując wgląd w problemy osoby uczestniczącej w sesji, terapeuta jest w stanie sformułować odpowiednie pytania, a co za tym idzie, poprowadzić sesję w taki sposób, by przyniosła ona jak najwięcej korzyści.

Drugim etapem sesji jest wejście w przestrzeń Serca i komunikacja ze sobą na bardzo głębokim poziomie. By móc to zrobić używamy do tego stanu głębokiego relaksu, dzięki czemu dominującym stanem umysłu jest stan Alfa lub Theta. Alfa jest to stan płytszego relaksu. Głębszego stanu Theta w dniu codziennym doświadczamy naturalnie co najmniej dwa razy dziennie (podczas zasypiania i budzenia się), a także np. w momencie, gdy się zamyślimy lub gdy marzymy na jawie.

Stan głębokiego odprężenia, którym się posługujemy, jest zupełnie inny niż ten, który znamy z telewizji lub filmów jako hipnozę. Będąc w tym stanie zawsze zachowujesz całkowitą świadomość tego, co się z Tobą dzieje.

Na ekranie umysłu będą się pojawiały obrazy, o których będziesz opowiadać, a jednocześnie będziesz w stanie z łatwością odpowiadać na zadawane przeze mnie pytania.

Pozycja półleżąca jest naturalną pozycją pomocną w odprężeniu, jest ona idealna do osiągnięcia przez mózg stanu głębokiego relaksu.

Prawdziwe Ja jest w stanie ujawnić ważne dla nas informacje i ukazać wydarzenia z zupełnie innej perspektywy niż sposób, w jaki postrzegaliśmy je dotychczas. Na głębokim poziomie posiadamy całą wiedzę i mądrość potrzebną do tego, by móc zrozumieć cel i znaczenie naszych obecnych i przeszłych doświadczeń. W trakcie sesji większość zdarzeń doświadczana będzie w „tu i teraz”. Terapeuta służy klientowi wyłącznie jako przewodnik. Tak naprawdę ani klient ani terapeuta nie decydują o tym, w jaki sposób potoczy się sesja. To prawdziwe Ja osoby uczestniczącej w terapii jest twórcą wizji i obrazów, które mogą dotyczyć zarówno jego bardzo wczesnego dzieciństwa, przeszłych żyć, jak i jego przyszłości. Terapeuta jest kimś w rodzaju pomocnika, który ułatwia klientowi kontakt z jego wewnętrzną prawdą, Prawdziwym JA.

Część trzecia to podsumowanie, w którym dzielimy się wrażeniami i spostrzeżeniami z sesji. Wtedy też terapeuta dobiera techniki, dzięki którym klient będzie w stanie w najbardziej efektywny sposób pracować z podświadomością i ugruntować w swojej rzeczywistości zmiany jakie zaszły podczas terapii.

Dotarcie do trzeciego etapu wymaga przejścia przez dwa poprzednie bez pośpiechu, w pełnym skupieniu i otwartości, dlatego też, jak wcześniej wspomniano, sama sesja w relaksie może trwać około 1-2 godzin, w zależności od potrzeby.

ZAUFANIE = ODPUSZCZENIE KONTROLI

Na co dzień w większości nie ufamy sobie oraz swojej intuicji, polegając wyłącznie na własnej logice. Wierzymy, iż wyłącznie dzięki pełnej kontroli w każdej dziedzinie naszego życia jesteśmy w stanie dobrze nim pokierować. Odpuszczenie kontroli świadomego umysłu, często wiąże się z ogromnym lękiem, ponieważ w wielu wypadkach kontrola jest jedynym znanym nam sposobem funkcjonowania. Jednak to właśnie odpuszczając ją i poznając siebie na głębszym poziomie, docieramy do naszej czystej istoty, prawdziwego siebie poza wszelkimi ograniczeniami.

BEZPIECZEŃSTWO

Zdarza się, że pada pytanie czy metoda "Powrót do Portalu Serca" jest w pełni bezpieczna. Podczas pracy w relaksie mamy całkowitą, stuprocentową świadomość tego, co się z nami dzieje. Jest to odczucie szerszej świadomości (tak jak wtedy, gdy jesteśmy
w uważności i odczuwamy siebie jako obserwator i obserwowany, gdy np. mamy świadomość pojawiających się w nas emocji ). Stan ten można porównać do sytuacji, w której oglądamy film i jesteśmy świadomi sofy, na której siedzimy oraz kubka herbaty
w dłoniach, jednocześnie w tym samym momencie będąc zaangażowanym w historię rozgrywającą się na ekranie.

W TU I TERAZ

W trakcie procesu „Powrót do portalu Serca” jesteś przez cały czas w TU i TERAZ (nigdzie nie „odpływasz”, donikąd nie podróżujesz). Jednak jeśli z jakiś względów jest Ci to potrzebne, bywa, że widzisz swoją przeszłość lub przyszłość. To nie ja, ale Twoja dusza decyduje o tym, czego potrzebujesz w tym momencie doświadczyć.

Możesz również otrzymać wizję ukazującą Ci istotę problemu, z którym się obecnie zmagasz lub uświadomić sobie ważne aspekty dotyczące Twojego życia. We wszystkich przypadkach zawsze są to informacje zawierające bardzo szczególny oraz osobisty przekaz i jest to informacja od Ciebie dla Ciebie.

SPOTKANIE Z SAMYM SOBĄ

Dzięki procesowi "Powrót do Portalu Serca" możemy połączyć się z naszym Sercem Energetycznym zwanym również Stanem Koherencji Serca lub Portalem Serca, który jest swoistą bramą po przekroczeniu której spotykamy się z samym sobą.

Zamiast polegania wyłącznie na swojej logice, skomplikowanych technikach lub rytuałach, przekierujmy naszą uwagę do wewnątrz, skupiając się na własnych uczuciach, intuicji i sercu. Wejdźmy w swoją wewnętrzną ciszę…
„Powrót do Portalu Serca” to jedynie pierwszy krok do tego, by przekonać się iż połączenie ze swoją Prawdziwą Jaźnią jest dla nas dostępne i że możliwym jest doświadczanie tego stanu połączenia na co dzień.

Przeciwskazania do sesji w pogłębionym stanie relaksu:
- wcześniejsze przyjmowanie dużych dawek leków psychotropowych lub narkotyków
- wcześniejsze korzystanie z egzorcyzmów i podobnych technik uwalniania opętań oraz pochodnych
(w razie ewentualnych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt)