Informacje Ogólne

Pierwszy etap terapii służy uzyskaniu szerszego kontekstu oraz możliwie najbardziej klarownego obrazu sytuacji życiowej, w której się znalazłeś w odniesieniu do Twojego dzieciństwa i przeszłych wydarzeń. Dzięki temu uzyskujemy bazę wyjściową do dalszej pracy terapeutycznej.
Dzięki zróżnicowanym, precyzyjnie dobranym oraz indywidualnie tworzonym narzędziom terapeutycznym oraz ćwiczeniom, jesteśmy w stanie głębiej wejść w blokady na poziomie fizycznym i emocjonalnym oraz przekształcić stare wzorce, które stały się przyczyną problemów w życiu osobistym i zawodowym.

Częstotliwość spotkań ustalamy w zależności od potrzeb, oraz tempa pracy, które decydujesz się przyjąć. Przeważnie jest to godzina lub dwie w tygodniu.

zakres pracy:
 • przemiana negatywnych programów podświadomości
 • odblokowywanie przepływu miłości (życie poprzez serce)
 • manifestowanie odwagi do bycia sobą
 • uwalnianie traum pokoleniowych
 • powrót do źródła własnej mocy, wzmacnianie woli
 • oczyszczanie ograniczających blokad i wzorców
 • uwalnianie z depresji
 • praca z traumami, problemami partnerskimi oraz seksualnymi
 • praca z wewnętrznym dzieckiem
 • wykształcenie wewnętrznego rodzica
 • kreacja rzeczywistości, obfitości
zakres pracy:

Sesje indywidualne przeznaczone są dla osób prawdziwie gotowych do wewnętrznej pracy. Służą one spotkaniu się
z samym sobą i umożliwiają spojrzenie na siebie i świat z nowej perspektywy.
Dzięki samopoznaniu, uwalniamy się od ograniczających nas przekonań, blokad, nieadekwatnych reakcji emocjonalnych. Wynikiem oczyszczenia negatywnych programów podświadomości i zmiany wzorców, jest spokojny, zbalansowany umysł oraz zdrowe i adekwatne reakcje emocjonalne. Następny krok to już możliwość znalezienia najbardziej optymalnych rozwiązań, niezależnie od rodzaju problemu. Po uwolnieniu się od blokujących nas przekonań, jesteśmy w stanie tworzyć zdrowe relacje ze sobą, innymi ludźmi oraz światem.