Warsztat dla Obojga (3-dniowy)
"Powrót do Portalu Serca" - Świadome Związki

Główną intencją tego warsztatu (oprócz pracy nad własnym rozwojem) jest poprawa i uzdrowienie relacji w związku partnerskim.

W trakcie warsztatu „Powrót do Portalu Serca” – Świadome Związki, pierwsze dwa dni polegają na indywidualnej pracy z każdym z partnerów z osobna (cały dzień poświęcony jest pracy z jedną osobą), tak jak dzieje się to w przypadku Jednodniowego Warsztatu Indywidualnego (dokładny opis tutaj). Trzeci dzień to praca z obydwojgiem partnerów.
Długi czas trwania warsztatu (od 6 do 10 godzin dziennie), daje możliwość głębokiego wejścia w przyczynę blokad na poziomie fizycznym i psychicznym. Umożliwia również przekształcenie starych, błędnych wzorców, które stały się powodem problemów w życiu osobistym lub zawodowym w takie, które będą przyczyniały się do naszego wewnętrznego rozwoju i wzrostu.
W trakcie pracy warsztatowej zajmujemy się tematami:
- praca z traumami, problemami partnerskimi oraz seksualnymi
- odblokowywanie przepływu miłości (życie poprzez serce)
- przemiana negatywnych programów podświadomości
- powrót do źródła własnej mocy, wzmacnianie woli
- uwalnianie ograniczających blokad i wzorców
- manifestowanie odwagi do bycia sobą
- uzdrawianie wewnętrznego dziecka
- otwarta komunikacja
(szczegóły przebiegu spotkania tutaj)

Czym jest warsztat dla par „Świadome Związki”?
Warsztat ten jest jednym ze sposobów na rozwiązywanie metodami terapeutycznymi sytuacji kryzysowej w związku małżeńskim lub partnerskim. Jest on szczególną formą głębokiej pracy z obojgiem partnerów, zorientowanej na przemianę negatywnych wzorców zachowań w związku.

Praca samodzielna/samoświadomość
By móc zrozumieć partnera i zbudować harmonijny, pełen miłości związek, najpierw należy zrozumieć i pokochać (a przynajmniej na początek być życzliwym oraz polubić :)) samego siebie oraz uporządkować swoją strefę emocjonalno-duchową. Każda zmiana zaczyna się od zmiany siebie, w przypadku związków dzieje się dokładnie tak samo. Kiedy zrozumiemy swoje wzorce rodzinne oraz bez oceny będziemy potrafili świadomie przyjrzeć się swoim emocjom i nawykom, da nam to możliwość by więcej nie powielać zachowań, które nam nie służą i nie wnoszą w nasze życie harmonii, miłości i zrozumienia.

Neutralny grunt
Warsztat dla par „Świadome Związki” jest wspaniałą okazją, by spotkać się ze swoim partnerem na neutralnym gruncie. Osoba prowadząca, która nie jest zaangażowana w konflikt, ani związana z żadną ze stron, bada najpierw naturę i przyczyny problemów. Ma to na celu pomoc w odnalezieniu takich rozwiązań, które korzystne będą dla dwojga partnerów.

Cel warsztatu
Celem warsztatu jest przyjrzenie się problemom pojawiającym się w związku partnerskim lub małżeństwie, odnalezienie ich przyczyny oraz odkrycie mechanizmów działania. Praca ta uczy rozpoznawania i rozwiązywania problemów w komunikacji utrudniających zarówno rozwój indywidualny każdej z osób, jak i związku - jako całości. Podczas sesji partnerzy nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego rozwiązywania problemów w przyszłości.

Nowa perspektywa
Jest to wyjątkowy czas, który pozwala poznać te cechy, potrzeby i marzenia partnera, które dotąd nie były przez nas dostrzegane lub przez niego jasno komunikowane. Podczas spotkania partnerzy uświadamiają sobie jak ważne jest by w sposób otwarty i klarowny mówić o swoich uczuciach i pragnieniach. Uczą się sposobu wyrażania swoich myśli w sposób, który nie powoduje powstawania konfliktu, ale służy pogłębieniu bliskości i ich rozwojowi. Czasem, by rozwiązać problem, wystarczy go sobie w pełni uświadomić i znaleźć nową perspektywę. Stąd właśnie szczera rozmowa w atmosferze wzajemnego zrozumienia jest tak ważna. Wspólnie z terapeutą para ustala nowe zasady funkcjonowania we dwoje, a dzięki temu przywrócona zostaje równowaga oraz harmonia w związku.

Zapraszam serdecznie