Co różni metodę "Powrót do Portalu Serca"

od typowej regresji hipnotycznej do poprzednich wcieleń

Typowa regresja hipnotyczna do poprzednich wcieleń ma podobne zadanie jak terapia „Powrót do Portalu Serca”, a jest nim pomoc w odkryciu naszych lęków i blokad, a następnie zmiana tych wzorców podczas hipnozy, jednak są między nimi również istotne różnice.

W Typowej regresji hipnotycznej do poprzednich wcieleń, po zapoznaniu się z przeszłymi wydarzeniami, pacjent może zostać poprowadzony do wymiaru, w którym dusza znajduje się pomiędzy wcieleniami. Tam może się spotkać ze swoimi przewodnikami, aniołem stróżem lub swoją duchową rodziną (grupą dusz, która zadecydowała wspólnie doświadczać i rozwijać się).
W regresji hipnotycznej możliwe jest również nawiązanie kontaktu z podświadomością pacjenta oraz z istotami, które posiadają informacje na temat jego poprzednich wcieleń.
Te informacje oraz zdarzające się czasem uzdrowienia, pochodzą z jednej z wyższych części poziomu 4D (czwarty wymiar), który wciąż jednak pozostaje poziomem astralnym.

Nasze poprzednie życia rozgrywały się na poziomie 3D (trzeci wymiar). Na poziomie 3D i 4D funkcjonuje prawo karmy i tu doświadczamy naszej obecnej rzeczywistości.

Wszystko to zawiera się w tym samym matrixie (matrycy), w której żyjemy każdego dnia i w której funkcjonowaliśmy tysiące lat. Kręciliśmy się w kółko doświadczając wciąż koła karmy, z którego nie byliśmy się w stanie wyzwolić, przeżywając nieskończoną ilość ludzkich i nie tylko ludzkich inkarnacji. Program ten polega m.in. na zablokowaniu świadomej pamięci poprzednich wcieleń. Odpracowując swoje długi karmiczne w tym samym czasie tworzyliśmy nowe. Staliśmy się przez to niewolnikami tego lokalnego i opartego na hierarchii wszechświata oraz rządzących nim programów, także tego zwanego prawem karmy.

System ten ogranicza nas nie tylko w aspekcie karmy oraz na poziomie fizycznym (naszego ułomnego, starzejącego się, podatnego na choroby i zranienia ciała fizycznego), ale również na poziomie duszy. Matrix (matryca) mógł funkcjonować, ponieważ zagubiliśmy swą godność, krok po kroku zapominając kim jesteśmy i jaką potężną moc stanowimy dla nas samych. Cała nasza rzeczywistość, świat astralny, system czakr, karma, zbiorowy umysł i zakodowane w nim oparte na lęku programy, poczucie oddzielenia, schemat szukania Boga na zewnątrz siebie i wiele innych, wszystko to jest sztucznie stworzoną konstrukcją, która służy zniewoleniu naszego prawdziwego, boskiego potencjału.

W obecnej chwili uczestniczymy w procesie przechodzenia na tzw. „wyższy” poziom świadomości. Daje to nam możliwość otwarcia się na nasz prawdziwy i nieograniczony potencjał. Na tym poziomie zaczynamy słuchać swojej intuicji i głębokich odczuć, które płyną z naszego serca. Trafniej więc będzie nazwać go „głębszym” poziomem, ponieważ informacje które otrzymujemy, pochodzą z naszego wnętrza. Wyższy poziom sugeruje jakoby miało się to znajdować poza nami. Na „głębszym” poziomie nie szukamy już dłużej odpowiedzi na zewnątrz, znajdujemy je w sobie docierając w ten sposób do naszej prawdy, naszego Źródła. W momencie gdy odczuwamy świat przez nasze serce, wykraczamy poza umysł i logikę.

Ten nieskończony potencjał był w nas zawsze. Zmiany zachodzące w ludzkiej świadomości oraz zmiany na naszej planecie są głównym powodem tego, iż obecnie do niego docieramy a terapia „Powrót do Portalu Serca” daje możliwość ponownego połączenia się z tym potencjałem.

Celem terapii „Powrót do Portalu Serca” nie jest wyłącznie podróżowanie po poprzednich egzystencji (przeszłych życiach na tej i innych planetach oraz światach znajdujących się pomiędzy wcieleniami). Jej głównym celem jest połączenie pacjenta z jego Prawdziwym Ja, z jego wewnętrznym światłem, jego własną mocą. Wszyscy mamy tę moc, cała mądrość i wiedza zawarta jest wewnątrz każdego z nas. W terapii nie prosimy nikogo o uzdrowienie ani o pomoc. Nie zwracamy się do istot uznanych za „wniebowstąpionych” mistrzów, ani do aniołów, ani przewodników duchowych lub zbiorowej świadomości (channeling). Nie prosimy ich również o rady, prowadzenie ani ochronę. Wszystkie te istoty ograniczone są tym samym matrixem (matrycą), w której i my żyjemy, będąc wciąż uwięzione na poziomie 4D. W tej terapii kontaktujemy pacjenta, poprzez jego Serce, z jego Prawdziwym JA, które znajduje się poza iluzją oddzielenia.

Terapia "Powrót do Portalu Serca" jest nowym podejściem do uzdrawiania, bazującym na zachodzących obecnie na ziemi zmianach w rzeczywistości oraz w ludzkiej świadomości. Terapia ta jest połączeniem psychologii, uzdrawiania oraz duchowości i wykorzystuje uzdrawiającą energię samego pacjenta, płynącą z centrum jego Serca Energetycznego. Serce Energetyczne to kwantowy odpowiednik serca fizycznego. Serce Energetyczne jest portalem dla świadomości duszy. W ten sposób podczas sesji pacjent łączy się ze swoją własną duszą, swoim Boskim pierwiastkiem czy inaczej Prawdziwym JA, otrzymując informacje, rady, często wizje dotyczące obecnego życia, stanu zdrowia oraz przyszłości lub innych istotnych dla niego tematów.

Prawdziwe Ja pacjenta ma moc ukazania wszystkiego, co staje mu na drodze do zrealizowania jego pełnego potencjału. Celem terapii jest nie tylko skontaktowanie pacjenta na powrót z jego własną mocą, ale pomoc w ustanowieniu lepszego z nią połączenia na przyszłość.

Terapia "Powrót do Portalu Serca" daje możliwość pracy w „tu i teraz” z większością problemów pacjenta, bez konieczności wchodzenia do poprzednich wcieleń, które przeżyte były na tym samym poziomie iluzji, na którym żyjemy w naszej obecnej rzeczywistości. Zdarzają się oczywiście przypadki, w których wyborem jego duszy pokazane mu są poprzednie wcielenia. Niestety często intencjonalne odbywanie podróży w przeszłość jest jedynie ucieczką od prawdziwego punktu mocy, którym jest nasze TU i TERAZ.

Poprzednie wcielenia, reinkarnacja i karma były jednak mechanizmami pękającej, rozpadającej się w tej chwili iluzji. Podczas terapii wszystko co jest nam potrzebne, każda informacja którą powinniśmy dostać, może nam zostać ukazana. W tu i teraz jesteśmy sumą wszystkich naszych doświadczeń, dlatego też w tu i teraz praktycznie każdy nasz problem może zostać uzdrowiony. To właśnie różni metodę HPR od typowej regresji hipnotycznej do poprzednich wcieleń.

Teraz jest ten czas… czas byśmy zaczęli używać naszej własnej mocy bez ciągłego zwracania się o pomoc na zewnątrz do tych, którzy stawiają się w roli naszych duchowych nauczycieli: guru, mistrzów, istot z „wyższych” wymiarów lub bogów. Oddawanie naszej energii innym istotom poprzez modlenie się do nich, czczenie, ubóstwianie i wykonywanie różnego rodzaju rytuałów i praktyk dobiega końca.

Przestańmy zasilać stary system oparty na strachu, niemocy, zwierzchnictwie i podporządkowaniu. Nie wybierajmy już dłużej tych doświadczeń. Teraz nadszedł czas by uznać swoje własne mistrzostwo.