Rozmowy w świadomości

Sposób pracy przeznaczony dla osób chcących rozwiązać problemy emocjonalne, życiowe oraz powtarzające się trudności w kontaktach z najbliższymi. Jest doskonałym sposobem poznania siebie oraz tego, jak budujemy relacje z ludźmi oraz światem.
(Czas trwania w zależności od ustaleń i potrzeb).

Zakres pracy obejmuje:
- uświadomienie przyczyn traum, problemów partnerskich i seksualnych
- odblokowywanie przepływu miłości (życie poprzez serce)
- odkrywanie negatywnych programów podświadomości
- powrót do źródła własnej mocy, wzmacnianie woli
- uwalnianie ograniczających blokad i wzorców
- manifestowanie odwagi do bycia sobą
- ukochanie wewnętrznego dziecka
- kreację rzeczywistości, obfitości
- uwalnianie z depresji